wery-legal-advocaten-5

VASTGOED- EN BOUWRECHT

Vastgoedrecht

Bij Wéry en vennoten kennen wij de touwen van het bouwrecht dankzij onze lange ervaring en de deskundigheid die wij hebben verworven in het kader van allerlei projecten. Dezerwijze komen wij zowel tussen voor promotors, investeerders, architecten, ondernemers en ingenieurs.

Bouwgebreken, geschillen betreffende afrekeningen en vertragingen, betwistingen omtrent erelonen,… Wij verlenen u raad.  Blijkt dat men onmogelijk tot een minnelijke oplossing kan komen dan staan wij u bij in gerechtelijke procedures.

Wij kunnen u evenzeer begeleiden in overheidsopdrachten voor aanneming van werken, zowel wat betreft de aanbesteding als de uitvoering der werken. Deze complexe materies vallen immers onder een heel strikte wetgeving en geven aanleiding tot veel vragen en problemen.

Huurrecht

Wéry en vennoten geniet van een grote faam in huurrecht, onder andere dankzij de input van haar vennoot, Bernard Louveaux, auteur van tal van artikelen in dit rechtsdomein.

Wij behandelen alle vormen van het huurrecht : huishuur, handelshuur en gemene huur.

De moeilijkheden waarmee huurders geconfronteerd worden stemmen uiteraard niet altijd overeen met de moeilijkheden van de verhuurders.

Daar waar de zorgen van de huurders veelal de staat van het goed betreffen, raadplegen de verhuurders ons vaak voor betalingsachterstallen, onregelmatige huurbeëindiging, enz.

Dankzij onze belangrijke ervaring, zijn wij ertoe in staat alle aspecten van het huurrecht aan te pakken. Dit betekent dat wij onze cliënten niet alleen voor maar ook op het moment van de huurafsluiting adviseren, dat wij gerechtelijke procedures voeren en daarnaast ook zelf huurovereenkomsten opstellen.

Onteigeningsrecht

Het openbaar gezag wordt bij uitstek uitgeoefend door middel van het eraan verwante onteigeningsrecht.

De advocatenvereniging Wéry verleent zowel steun aan :

  • de openbare diensten in de te ondernemen juridische en administratieve stappen teneinde de onteigening tot een goed einde te brengen ;
  • de eigenaars die geconfronteerd worden met een onteigeningsprocedure (bijstand in de gerechtelijke onteigeningsprocedure, zowel op het vlak van de analyse van de regelmatigheid van de onteigening als op het vlak van de raming van de vergoeding).

Andere domeinen

Wij kunnen u evenzeer van dienst zijn in de volgende domeinen :

  • verkoop en aanverwante transacties : bijstand bij verkooptransacties en bij het opstellen van overeenkomsten, vastgoedmakelaardij, erfpachtsovereenkomsten, enz.
  • notariële aspecten bij vastgoedtransacties : tontine, hypotheekkwesties, gerechtelijke verkoop, enz.
  • vastgoedfiscaliteit : registratierechten, verkoop onder het BTW-stelsel, belasting op de toegevoegde waarde, enz.

Voor al uw vragen met betrekking tot het patrimoniale beheer van vastgoederen, verwijzen wij u graag naar het Familierecht, het patrimoniumrecht en het notarieel recht. Voor al uw vragen betreffende de stedenbouwkundige dimensie van uw vastgoedprojecten, verwijzen wij u naar Stedenbouw- en milieurecht. 

Onze specialisten : Maurice de BormanBernard LouveauxFrançois-Xavier DelogneSophie LebeauPhilippe Zeegers, Françoise Bollen, Véronique Brusselmans