Thierry Hallet.jpg

Thierry Hallet

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht 
Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringen
Economisch recht

T +32 (0)2 501 61 21
F +32 (0)2 514 22 31
E : t.hallet@wery.legal

Route:

Ingeschreven aan de balie in 1984, heeft Thierry Hallet in 1987 het kantoor
« Hallet-Lurquin » gesticht met Mr. Lurquin, zijn boezemvriend van de studentenbeweging. Hij heeft de vereniging Wéry in 1999 vervoegd en heeft in 2002 deelgenomen aan het op been zetten van de huidige vereniging Wéry.

Thierry Hallet is zowel actief in het sociaal recht voor grote bedrijven en KMO’s, als voor kaders enzelfstandigen. Hij informeert, adviseert en onderhandelt. Ook gevormd in bemiddeling, helpt hij zijn cliënten om wanneer mogelijk tot een akkoord te komen. 

Wanneer een minnelijke oplossing uitgesloten of mislukt is, verdedigt hij de zaak van zijn cliënten met determinatie voor de arbeidsrechtbanken en –hoven.

Thierry Hallet wordt omringd door een team bestaande uit een Nederlandstalige en twee Franstalige medewerkers.

Hij heeft het sociaal recht onder andere aan de hoge school Francisco Ferrer onderwezen en vervult zijn derde mandaat van OCMW-raadslid te Schaarbeek.

De medewerkers : Marie TimmeryKiana Khavaran en Zoé Balis