Pascale Halin.jpg

Pascale Halin

 

T+32 (0)2 501 61 03
F +32 (0)2 514 22 31
E : p.halin@wery.legal

Route:

Pascale Halin, titularis van een licentiaat in de rechten van de ULB en van een specialisatie in het economisch recht, heeft zich toegelegd op het vennootschapsrecht, op business law en op het bank- en financieel recht.

Zij is ook ingeschreven aan de Balie van Luxemburg waar zij dezelfde materies beoefent.

Zij staat haar cliënten (vennootschappen en particulieren) bij zowel wanneer zij advies nodig hebben als wanneer zij betrokken zijn in arbitrale en gerechtelijke procedures, in de volgende domeinen :

- oprichting van een vennootschap, onderhandeling/redactie van aandeelhoudersovereenkomsten, fusies, overname van ondernemingen en herstructurering , partenariaat, juridische kwesties in het kader van de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en het boekhoudrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, compliance, vereffening, conflicten tussen aandeelhouders, …) ;

- beslissingen tot delocalisatie ;

- verlening, onderhandeling en herstructurering van kredieten, betrekkingen met bankiers, financiering van projecten (expansie, vennootschapsovername,…), risicokapitaal ;

- onderhandeling/redactie van akkoorden, contracten van alle aard (koop/verkoop, lening, handelsdistributie,…) ;

- faillissement, gerechtelijke reorganisatie en ontbinding.

Na vennoot te zijn geweest bij Koan en Philippe & Partners, vervoegde Pascale Halin het kantoor Wéry in augustus 2013.