Maurice_de_Borman.jpg

Maurice de Borman

Vastgoed- en bouwrecht

T +32 (0)2 511 64 25
F +32 (0)2 514 22 31
E : m.deborman@wery.legal

Route:

Sinds zijn eerste jaar stage aan de Balie Brussel in september 1971, kwam Maurice de Borman in aanraking met zaken relatief tot het bouwrecht. Gediplomeerd in het recht aan de KU Leuven, is zijn tweetaligheid een troef die hem in contact heeft gebracht met de bouwwereld, waarin de onderhandeling, de deelneming aan expertisevergaderingen en andere prestaties een parate en praktische kennis van de essentiële noties van deze rechtstak vergen evenals het gebruik van de dagelijkse en technische taal.

Zijn interesse voor de bouwtechnieken heeft hem ertoe geleid, naast zijn juridische kennis, een praktische aanpak van de kwestieuze situaties te ontwikkelen. Hij beoefent de materie op het terrein als een pleiter, een onderhandelaar en een raadsman. Dit onderscheidt hem van zijn vennoten, die naast de balie onderwijsfuncties vervullen en publiceren en zo hun reputatie en die van de vereniging opbouwen.

Hij geniet van het vertrouwen van de in de bouwsector gespecialiseerde verzekeringsbedrijven, komt als raadsman tussen voor bouwheren, architecten, ondernemers en studiebureaus, en heeft dezerwijze een kennis opgebouwd die hem ertoe stelt zijn diensten te verlenen aan elk iemand dat geconfronteerd wordt met juridische vragen omtrent bouw in de ruime zin. Wij verstaan hieronder ook het vastgoedrecht, het recht van mede-eigendom, huur,…  

Deze aanpak heeft hem ertoe geleid op regelmatige wijze deel te nemen aan colloquia of seminaries om lessen geïnspireerd door de praktijk van de talrijke luiken van deze materies te geven.

Hij werd eveneens door zijn confraters geroepen om arbitertaken op zich te nemen.

Gedurende meer dan 30 jaar heeft hij de functie van vervangend vrederechter op zich genomen.

Als bestuurder van een vereniging waar volwassen gehandicapten verblijven, beschikt hij over een goede kennis van het statuut van de bescherming van deze personen. 

Uiteindelijk vormt hij met zijn naaste medewerkers een tweetalig en hecht team, dat zijn interesse voor de door hem uitgeoefende materies deelt.

De medewerkers : Olivier Gilard, Aurélie de Ridder en Kiana Khavaran