KANTOOR

De vereniging werd in 1976 gesticht door drie advocaten. Op heden telt de vereniging een twintigtal advocaten waaronder 10 vennoten die haar voortbestaan zowel in Brussel als in Vlaanderen en Wallonië waarborgen.

De advocatenvereniging Wéry is sedert haar prille begin gespecialiseerd in het vastgoed- en het bouwrecht. Zij is eveneens actief in de verschillende voorkeurmateries van haar leden.

Dankzij de gecumuleerde vaardigheden van de vereniging zijn wij ertoe in staat zowel particulieren als professionelen (bedrijven, zelfstandigen, openbare diensten) te verdedigen in het kader van dossier die zowel in het Frans, in het Nederlands en in het Engels worden behandeld.

Onze onafhankelijkheid, onze menselijke schaal en onze lange ervaring verzekeren u een duidelijk en direct onthaal. Onze wil : u op de beste wijze, in alle eerlijk- en oprechtheid, in alle transparantie en zonder holle frasen advies verlenen en verdedigen.

Op basis van gepaste en volledige juridische argumenten, streeft onze tussenkomst ertoe uw situatie, vanuit een menselijke invalshoek, in rechte te analyseren. Ons werk besaat er vervolgens in de rechter, de arbiter of de tegenpartij te overtuigen van de gegrondheid van uw thesis, die inmiddels is gegroeid tot een gezamenlijke thesis, de uwe en de onze.