Joël van Ypersele.jpg

Joël van Ypersele

Stedenbouw, milieu en overheidsopdrachten

T +32 (0)2 511 64 25
F : +32 (0)2 514 22 31   
E : j.vanypersele@wery.legal

Route:

Joël van Ypersele vervoegde het advocatenkantoor Wéry in 1997 en werkte in 2002 mee aan de hervorming van de vereniging Wéry zoals wij die vandaag kennen.

Hij onderwijst het stedenbouw- en milieurecht aan toekomstige architecten,  stedenbouwkundigen aan de Université catholique de Louvain  (sinds 2004) en aan het “Institut supérieur d’Urbanisme et de Rénovation Urbaine” (sinds 1998).

Naast het stedenbouw- en milieurecht, waarin hij gespecialiseerd is, beoefent hij algemener ook het publiek- en administratief recht met betrekking tot vastgoed (onder andere : overheidsopdrachten inzake architectuur en voor de aanneming van werken, onteigening).

In zijn hoedanigheid van juridisch adviseur bij het kabinet van de Staatssecretaris gelast met stedenbouw en de ruimtelijke ordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft hij deelgenomen aan de onderhandelingen, de opvolging en het finaliseren van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Hij werd eveneens gelast met het schrijven van de hervormingsvoorstellen van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) en haar uitvoeringsbesluiten.

Gelet op zijn diverse professionele activiteiten, is hij ertoe in staat ondernemingen en particulieren bij te staan in hun vastgoedprojecten wat betreft de aspecten omtrent het stedenbouw en milieu, zowel op het moment van de vervaardiging en van de opvolging van de administratieve procedures als van de eventuele beroepen die de procedures met zich meebrengen. Zijn activiteiten maken het hem ook mogelijk de overheden te assisteren in de verschillende geschillen waarmee zij geconfronteerd worden in het kader van stedenbouw en van ruimtelijke ordening of in de uitoefening van hun wettelijke en reglementaire functies. Daarnaast staat hij de aanbestedende overheden en de architectenbureaus die hen adviseren bij in het kader van het aangaan van overheidsopdrachten of van hun uitvoering.

Joël van Ypersele is de auteur van talrijke boeken en rechtsleerartikelen, hoofdzakelijk in het kader van stedenbouw- en milieurecht, waaronder de volgende monografieën:  

- « La vente et le droit de l’urbanisme wallon et bruxellois », Kluwer, 2011, 128 p.(met de samenwerking van Mr. Olivier) ;

- « Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois Régions », Larcier, 2006, 1205 p. (met de samenwerking van Mr. Louveaux).

De medewerkers : Lauriane Olivier, Julie Collin en Chloé Van den Berghe