Françoise Bollen.jpg

Françoise Bollen

Vastgoed- en bouwrecht
Stedenbouw, milieu en overheidsopdrachten

T +32 (0)2 511 64 25
F +32 (0)2 514 22 31
E : f.bollen@wery.legal

Route:

Françoise Bollen is sinds oktober 1990 ingeschreven aan de Balie Brussel.

Zij vervoegde de vereniging Wéry in 2011 en werd in 2013 vennoot. 

Françoise Bollen beoefent hoofdzakelijk het vastgoedrecht, meer bepaald het huurrecht onder al haar vormen, het mede-eigendoms- en het bouwrecht maar beschikt ook over een zekere expertise in het wettelijk kader omtrent bodemverontreiniging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest.  

Titularis van een licentiaat in het publiekrecht (ULB - 1989), van een Getuigschrift in internationaal recht (Leyden (H) - 1991) en van een specialisatie in het vastgoed- en milieurecht (Facultés Saint-Louis – 2001/2002), behandelt zij dossiers voor grote en kleine ondernemingen evenals voor particulieren zowel in het litigieuze als in het niet-litigieuze kader (opstellen van contracten, adviezen).

Mr. Bollen geeft ook lessen huurrecht in het kader van de balie-opleiding van de advocaat-stagiairs.

De medewerkers : Tiffany Poncin