François-Xavier Delogne.jpg

François-Xavier Delogne

Vastgoed- en bouwrecht
Familiaal en patrimoniaal recht

T +32 (0)2 501 61 12
F : +32 (0)2 514 22 31  
E : fx.delogne@wery.legal

Route:

Na zijn professionele praktijk te hebben gedeeld tussen het notariaat en de balie, heeft François-Xavier de vereniging WERY in 1996 vervoegd in 1996.

Zijn nieuwsgierigheid voor anderen en zijn empathie hebben hem ertoe geleid een belangrijke praktijk in het familierecht te ontwikkelen, en meer nog, een hevige belangstelling in het algemeen voor de familie, haar evolutie en haar verschillende vormen van samenleven.  

In dit domein heeft hij zich gevormd tot het collaboratief recht en staat erop ouders tot een akkoord te brengen wat betreft de kinderen, daar hij de positieve effecten van een dergelijk akkoord heeft kunnen vaststellen.

Vader van drie kinderen, heeft hij zelf verschillende vormen van samenleven (en uiteengaan!) ondervonden en kan hij zijn eigen ervaring ten dienste stellen van zijn cliënten.

Dankzij het prisma van het notariaat, hebben zijn vaardigheden hem tevens naar het vastgoedrecht gebracht en meer bepaald de vastgoedcontracten (verkoop, verdeling, huur, etc.).

De talrijke publicaties, waaronder een verzamelwerk van alle modellen van de bestaande vastgoedcontracten immobilière (Kluwer, 1999), 60 questions et réponses sur les obligations du contrat de bail (Kluwer, 2001), Les enjeux de la domiciliation de l’enfant en hébergement égalitaire (Revue Trimestrielle de Droit Familial, 2009), La réforme du droit des contributions alimentaires (Revue du Notariat Belge, 2010), en L’acquisition, la gestion et la liquidation-partage des immeubles en couple (Larcier, 2016) getuigen van zij vaardigheden in beide materies.

 De medewerkers :  Tiffany Poncin