wery-legal-advocaten-3

FAMILIAAL EN PATRIMONIAAL RECHT

Onze interesse voor deze materie duurt al 30 jaar, onder andere in hoofde van François-Xavier Delogne.

Gedurende al deze jaren heeft onze praktijk de belangrijke evolutie van koppels en scheidingen gevolgd, die van een monolithische versie is gegroeid tot de huidige situatie waarin bijna op maat geschreven persoonlijke relaties worden bevoorrecht.

Het volgen van deze evolutie was enkel mogelijk dankzij een grote nieuwsgierigheid voor deze materie naast het bestaan van een belangrijke empathie voor de cliënten die in moreel en psychisch moeilijke omstandigheden verkeren; Wij menen dat wij over deze kwaliteiten beschikken.

De alimentatiegelden hebben betrekking tot de rekeningen tussen de gescheiden ouders voor hun kinderen en/of tussen echtgenoten of ex-echtgenoten : deze materie vergt een belangrijke ervaring der rechtscolleges die gelast zijn met de raming ervan evenals een acute visie van hetgeen een familiebudget inhoudt!

Op patrimoniaal vlak, bestaat de materie uit drie hoofdtakken :

Ten eerste het gemene patrimoniale recht, zoals immobiliënverkoop, huur, mede-eigendom en alle notariële aspecten van vastgoed in het algemeen;

In tweede instantie treft men de nalatenschappen en hun gevolgen, met name het beheer en vervolgens de verdeling van de nalatenschap in onverdeeldheid.

Niet enkel eist deze materie een goede kennis van het milieu van het notariaat en van de notariële praktijk (testamenten, fiscaliteit van nalatenschappen,…) maar ook van de broers- en zussenverhoudingen!

De laatste en derde tak heeft betrekking tot de echtelijke relaties, die zowel de vorm van een trouw als van een wettelijkeof feitelijke samenwoning kan aannemen : hun beëindiging geeft aanleiding tot een vereffening-verdeling van de bezittingen van het koppel en vooral tot – soms tijdrovende – afrekeningen onder de (ex-)partners die in functie van hun huwelijksstelsel, of nog van hun nationaliteit – verlopen.

Deze materie, is met de jaren heel technisch geworden op juridisch vlak en de desbetreffende rechtspraak van de rechtscolleges is aanzienlijkgeëvolueerd. Dit maakt het voorwerp uit van een publicatie door François-Xavier Delogne : L’acquisition, la gestion et la liquidation-partage de l’immeuble en couple (Larcier, 2015).

Onze specialisten : François-Xavier Delogne