wery-legal-advocaten-6

ECONOMISCH RECHT

Het economisch recht omhelst het handelsrecht en het vennootschapsrecht.

Handelsrecht

Wij staan u bij in het opstellen van contracten, een vereiste die elke handelstransactie voorafgaat.

Deze hulpverlening is essentieel nu een stevig onderbouwd contract de beste buffer vormt tegen nadere geschillen. Wij assisteren u in het bijzonder in het opstellen van handelscontracten en distributieovereenkomsten (agentuur, verkoopconcessie, franchise), handelshuurovereenkomsten, enz.

Bij het rijzen van een geschil, staan wij u bij in alle geschillen inzake de uitvoering van een handelsovereenkomst, schuldinvorderingen, handelspraktijken of consumentenbescherming, enz.

Kortom verlenen wij u elke juridische dienst die inherent is aan handels- en contractuele activiteiten van professionelen.

Vennootschapsrecht

Wij adviseren u eveneens in het vennootschapsrecht :

  • opstellen van vennootschappen (statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, enz.) of van VZW’s,
  • oplossen van conflicten tussen vennoten of bestuurders,
  • bestuurdersaansprakelijkheid,
  • fusie of splitsing van vennootschappen,
  • ondernemingen in moeilijkheden (gerechtelijke reorganisatie),
  • en alle andere juridische diensten inzake de benodigdheden van vennootschappen.

Intellectuele eigendom

Tot slot, helpen wij u graag in de bescherming van uw intellectueel patrimonium (auteursrechten, merkenrecht, bescherming van informaticaprogramma’s, vertrouwelijkheids- en niet-concurrentiebedingen, enz.).

Onze specialisten : Sophie LebeauPhilippe Zeegers