wery-legal-avocats-1.jpg

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

De burgerlijke aansprakelijkheid

 Het rechtsdomein van de burgerlijke aansprakelijkheid strekt tot het herstellen van de niet-naleving van een verbintenis of verplichting jegens een ander. Dit rechtsdomein beoogt de vergoeding van een slachtoffer.

De burgerlijke aansprakelijkheid wordt meestal in twee grote onderdelen opgesplitst : de contactuele burgerlijke aansprakelijkheid en de delictuele aansprakelijkheid (ook soms buiten- of extracontractuele aansprakelijkheid genoemd).

De burgerlijke aansprakelijkheid onderscheidt zich van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. In het eerste geval, beoogt men de vergoeding van een schade, terwijl men zich in het tweede geval voor de Staat dient te verantwoorden voor de inbreuk van een strafwet. Als de strafrechtelijke inbreuk zelfs in afwezigheid van schade een persoonlijke aansprakelijkheid met zich meebrengt, is het schade-element daarentegen een onontbeerlijke voorwaarde voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Dit neemt niet weg dat in sommige gevallen beide schades elkaar overlappen en het voorwerp uitmaken van verschillende regimes.

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is toegespitst op de betrekkingen tussen verzekerden en verzekeraars.

Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de studie van de verzekeringsovereenkomst of het verzekeringspolis waarin de door de verzekeraar verleende waarborgen worden opgenomen.

De verzekering is een contractueel mechanisme waarbij een partij (de verzekeraar) een onvoorzienbare gebeurtenis (het sinister) dat de andere partij (de verzekerde) zou kunnen ondergaan waarborgt mits betaling van een financiële tegenprestatie (de verzekeringspremie).

Onze specialisten : Thierry HalletSophie LebeauPhilippe Zeegers